Wczytuję dane...
Słownik pojęć

Router – to urządzenie sieciowe najczęściej wykorzystywane jako brama internetowa umożliwiająca połączenie komputerów bądź innych stacji klienckich z internetem czyli siecią WAN. Router jest urządzeniem służym do dzielenia łącza internetowego dostarczonego przez operatora, pełni więc rolę węzła komunikacyjnego umożliwiającego podłączenie kilku użytkowników do jednej sieci internetowej. Router dodatkowo może być wyposażony w modem ADSL umożliwiający podłącznie łącza internetowego takiego jak Neostrada. Router wyposażony w modem ADSL może działać jako router do dzielenia neostrady oraz innych usług internetowych pracujących w technologi ADSL (asymetryczny dostęp do internetu - wolniejsze wysyłanie, szybsze pobieranie danych). Podział łącza internetowego może odbywać się poprzez sieć LAN (kablowo) bądź poprzez sieć bezprzewodową WiFi.

Switch (przełącznik) – urządzenie pozwalające rozszerzyć/powiększyć ilość przyłączonych komputerów do routera. Switch najczęściej pracuje w drugiej warstwie modelu OSI, jego zadaniem jest przekazywanie pakietów danych (ramek) między użytkownikami końcowymi (klientami). W zależności od zaawansowania switcha możemy rozróżnić kilka typów urządzeń:

 • switch niezarządzalny - to urządzenie sieciowe pracujące w warstwie 2 umożliwiające podłączenie dodtkowych urządzeń takich jak komputer, access point, podrzędny router itp.
 • switch zarządzalny - to urządzenie sieciowe pracującje w warstwie 3 bądź wyższj. Umożliwia podłączenie dodatkowych urządzeń sieciowych takich jak router, AP, podrzędny router. Switch ten umożliwia dodatkowo zarządzanie portami, wydzielanie podsieci VLAN oraz nadawanie uprawnień poszczególnym potom.

 

Modem ADSL – jest to brama internetowa umożliwiająca dostęp od asymetrycznego dostępu do sieci teleinformatycznej w tym internetu. Technologia ADSL charakteryzuje się wysokim transferem przy pobieraniu danych z internetu oraz niskim transferem w przypadku wysyłania danych. Technologię ADSL wykorzystują operatorzy telekomunikacyjny np. TP S.A. Neostrada czy Netia do świadczenie usługi stałego dostępu do internetu na linii telefonicznej. W standardzie tym wykorzystywany jest cyfrowy sygnał a tym samym po obu stronach kabla musi być modem ADSL umożliwiający nadawanie oraz odbieranie odpowiednio z modulowanego sygnały. W zależności od tego na jakiej linii telefonicznej świadczona jest usługa stałego dostępu do internetu rozróżniamy modemy z:

 • Annex Amodem ADSL umożliwiający obsługę stałego dostępu do internetu na analogowej linii telefonicznej. System ten wykorzystuje między innymi usługa Neostrada TP.
 • Annex Bmodem ADSL umożliwiający obsługę stałego dostępu do internetu na cyfrowej linii telefonicznej ISDN. Technologię tą wykorzystuje tacy operatorzy jak NETIA czy Dialog. Telekomunikacja Polska nadal nie posiada w swojej ofercie łącza internetowego wykorzystującego ten rodzaj modulacji.

 

Access Point AP - jest to bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwiający połączenie komputera lub innego urzadzenia wyposażonego w kartę wifi (np drukarka, aparat fotograficzny, telefon komórkowy) do routera umożliwiając dostęp do sieci lokalnej lub zewnętrznej (internet). Access Pointy mogą również pracować jako  mosty bezprzewodowe (bridge) łącząc ze sobą dwie odległe lokalizacje. Każde urządzenie typu AP posiada dwa interfejsy:

 • bezprzewodowy - pracyjący w standardzie 802.11
 • przewodowy - ethernet 10/100 lub 10/100/1000 Mbit

  W standardzie bezprzewodowym 802.11 możemy wyróżnić dwie częstotliwości na jakich pracują urządzenia - popularne 2,4GHz oraz 5GHz. Obie częstotliwości charakteryzują się różnymi parametrami.

  Częstotliwość 2,4 GHz dodatkowo jest podzielona na 13 nakładających się wzajemnie kanałów z czego tylko 3 z nich nie pokrywają się ze sobą. Z uwagi na popularność standardu w miejscach gdzie jest duże skupisko urządzeń typu AP nakładające się wzajemnie kanały mogą się zakłucać.

  Centrala telefoniczna - jest jednym z nieodzownych elementów wyposażenia każdej, zorientowanej na sprawną komunikację firmy. System telekomunikacyjny zwany potocznie centralą telefoniczną jest serwerem zapewniającym łączność wewnątrz biura pomiędzy abonentami wewnętrznymi sieci telefonicznej a liniami miejskimi dostarczonymi przez operatora telekomunikacyjnego. Zatem centrala telefoniczna wyposażona jest w porty wewnętrzne oraz porty miejskie. Centrale telefoniczne oferują możliwość przełączania rozmów między abonentami wewnętrzny, możliwość tworzenia grup wewnętrznego wywołania (grupy handlowe, układy sekretarsko-dyrektorskie, itp.), zaawansowanych infolinii z wielopoziomowymi systemami zapowiedzi słownych (IVR). Zaawansowane systemy telekomunikacyjne oferują również obsługę sieci VoIP czy GSM. Dodatkowo umożliwiają niema dowolną konfigurację kierowania ruchem przychodzącym jak i wychodzącym.

  • Linie miejskie
   • ISDN BRA 2B+D - cyfrowe łącze telekomunikacyjne oferujące możliwość prowadzenia do dwóch niezależnych rozmów telefonicznych (kanały B) lub transmisję danych z prędkością do 128kbit/s

   • ISDN BRA 30B+D - cyfrowe łącze telekomunikacyjne oferujące możliwość prowadzenia do trzydziestu niezależnych rozmów telefonicznych (kanały B) lub transmisję danych z prędkością do 2048kbit/s

   • PSTN - analogowa linia telefoniczna, umożliwia prowadzenie tylko jednej rozmowy telefonicznej oraz transmisję danych do 56kbit/s
   • VoIP - Virtualna linia miejskia oparta o protokół IP SIP lub H323